MVC Linea Recta

Seizoen

Waarvoor staat VMF-CUP?

 • UITGANGSPUNTEN :
  • De reguliere competitie blijft gewoon bestaan
  • Gedurende de vrijgekomen speeldagen (o.a. door het inkrimpen van de reeksen) een parallelle competitie op touw zetten
  • Deelname aan de VMF-Cup is voor niemand verplicht, maar staat open voor elke club die aan de deelnamevoorwaarden voldoet
  • Die voorwaarden voor een club zijn deelname met de nationaal spelende club, met de –15 jarigen én met de provinciale ploeg of –20 jarigen
  • Er wordt opnieuw 5-5 gespeeld
  • Prioritair is de betrokkenheid van de ganse club ; een beloning voor een goede breedtewerking zodat elk clubonderdeel het gevoel krijgt dat zijn bijdrage belangrijk is
  • Een korte, spectakelrijke competitie aanbieden met een aantrekkelijke prijzenpot
  • De kans op succes van alle deelnemende clubs (ook deze met minder financiële en sportieve kwaliteiten) vrijwaren
 • UITWERKING
  • Hangt af van het aantal deelnemende clubs aan de VMF-Cup. We nemen hieronder bij wijze van voorbeeld 36 deelnemende clubs.
  • Door een geleide loting worden de deelnemende clubs verdeeld in 12 poules van 3
   • eerste 3 speeldagen : A tegen B of omgekeerd, B tegen C of omgekeerd, C tegen A of omgekeerd
   • 4de speeldag : de 12 winnaars spelen kruisgewijs tegen de 12 tweedes (3de van elke poule valt af)
   • 5de speeldag : de 12 winnaars schakelen elkaar uit (zes tegen zes)
   • 6de speeldag : de 6 winnaars schakelen elkaar uit (drie tegen drie)
  • Er blijven 3 winnaars over voor de finalepoule, die zal worden afgewerkt op één dag op een neutraal terrein (bvb. op een zaterdag).
  • De winnaar van de VMF-Cup ontvangt 1900 euro (= 76.646 BEF), de tweede ontvangt 1250 euro (= 50.424 BEF) en de derde 500 euro (= 20.170 BEF). De drie overige halvefinalisten ontvangen elk de som van 250 euro (=10.085 BEF). Deze bedragen kunnen aangevuld worden met een eventuele sponsorbijdrage.
  • de voorrondes vinden steeds plaats op VRIJDAGAVOND. De thuisploeg moet kunnen beschikken over TWEE opeenvolgende speeluren ! ! ! Tijdens dit tijdsbestek worden 9 afzonderlijke wedstrijden van 11 minuten gespeeld :
   • wedstrijden 1 t/m 3: tussen de provinciale ploegen (mogen aangevuld worden met jeugdspelers die op 1 januari ouder zijn dan 17 jaar) of de –20 jarigen van de clubs (ook enkel spelers ouder dan 17 jaar)
   • wedstrijden 4 t/m 6: tussen jeugdspelers in de cat. –15 (ploeg moet niet noodzakelijk deelnemen aan de reguliere competitie en mag aangevuld worden met –13)
   • wedstrijden 7 t/m 9: tussen de nationaal spelende ploegen van beide clubs (mogen aangevuld worden met jeugdspelers)
   OPMERKINGEN: de provinciale speler mag op het ogenblik van de Cupwedstrijd tijdens het lopende seizoen nog niet op het wedstrijdblad gestaan hebben van een nationale wedstrijd en moet minstens 5 keer deelgenomen hebben met zijn provinciale ploeg.
 • ANDERE AFSPRAKEN :
  • Het is de spelers niet toegestaan om op dezelfde avond bij meer dan één categorie (provinciaal/-20, -15 of nationaal) op het wedstrijdblad te staan.
  • Elke periode (11 min.) wordt gerekend als een aparte wedstrijd
  • Er wordt een strafcorner gegeven na 3 corners
  • De behaalde corners worden niet overgedragen naar de volgende periode
  • De eerste poule zal afgewerkt worden eind december 2004 – begin januari 2005 (3 speeldagen na elkaar)
 • PUNTENTELLING:
  • Per ontmoeting spelen de clubs 9 korte wedstrijden (periodes) van 11 min tegen elkaar. Per wedstrijd/periode krijgt de winnaar 1 punt en de verliezer 0 punten. Bij gelijkspel krijgen beide clubs 0 punten. Bij een wedstrijd met rechtstreekse uitschakeling wordt bij gelijke eindstand na die 9 wedstrijden in die volgorde de onderlinge confrontatie tussen de nationale, de provinciale/-20 en de jeugdploegen bepalend. Indien nog gelijk nemen de nationale ploegen strafcorners. Bij wedstrijden in een poule wordt de eindrangschikking bepaald door alle gewonnen punten (max. 18) tijdens de 3 poulewedstrijden (A-B, B-C en C-A) op te tellen. Bij gelijke stand zijn ook hier de onderlinge confrontaties bepalend.

 Pleisterwerken Kesteleyn

Dit is de officiële website van MVC Linea Recta. Copyright © 2004-2006 MVC Linea Recta.  

Valid XHTML 1.0!   Correct CSS!   Geldig RSS   Get Firefox!