Dinsdag, 23 januari 2007 om 18h53

MVC Linea Recta

Nieuwe wisselzone?


Volgende wedstrijden

 

 

Sao Pinto - MVC Linea Recta

  • vrijdag 26/01/2007 om 21h00
  • Sporthal BLOSO Gent
  • afspraak in de sporthal

Union '60 - MVC Linea Recta

  • maandag 29/01/2007 om 21h00
  • Sporthal Hogeschool Gent
  • afspraak in de sporthal

[top]

 Vorige speeldag

  • Spelers: Bart De Weerdt, Tim Bonne, Brecht Vandenberghe, Benjamin Seghers, Wesley De Vleeschouwer, Bennie Hebbelynck, Stijn Audooren
De Roepies
-
MVC Linea Recta
7
-
3

 

 

 

Alstublief

 

Opnieuw een nieuwe speler aangesloten... welkom Brecht Vandenberghe. Met 7 spelers konden we afzakken naar Zaffelare. Stijn was niet 100 procent fit, maar beter een vervanging extra hadden we de laatste weken gemerkt.

 

In het eerste kwart probeerden we de organisatie te behouden. De Roepies lieten we wat meer balbezit, maar echt gevaarlijk werden ze niet. Maar even een onoplettendheid en we konden meteen achtervolgen. We panikeerden nog niet en toen Wesley knap tussenkwam kon hij de 1-1 binnentrappen.

 

In het tweede kwart eenzelfde spelbeeld. Er werd een wapenstilstand gehouden en doelpunten vielen er niet te noteren.

 

Het derde kwart gaven we de wedstrijd gewoon weg. Individuele fouten, slechte afspraken en telkens makkelijk afgestraft. Misschien verdien je dan niet om punten te pakken. Het is een wetmatigheid natuurlijk; als je in een negatieve spiraal terecht komt, dan loopt het ook allemaal verkeerd. Een benutte schepcorner en twee doelpunten brachten De Roepies 4-1 voor.

 

In het laatste kwart wilden we wel nog iets proberen, maar we kregen het deksel veel te makkelijk op onze neus. Het werd al vlug 6-1 en dan maakt de rest niet zo veel meer uit. Wesley en Brecht op schepcorner konden nog tegenscoren, maar de eindstand 7-3 stond op het bord bij affluiten.

 

We hebben een sterke Brecht aan het werk gezien en zijn er van overtuigd dat we met hem nog mooie momenten zullen beleven. Ik zie het licht aan het eind van de tunnel, maar hoe lang die tunnel nog is wordt afwachten...

 

 

door Stijn Audooren

[top]

 

 


Extra's

 

Vervangingen bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

 

Voor de wedstrijd tegen De Roepies leerden we een nieuw stukje reglement:

Scheids: "de vervangingen gebeuren tussen de twee zwarte streepjes" (zie foto bovenaan waar de zwarte streepjes met gele pijlen zijn aangeduid).

LR: "Het is toch tot het einde van de bank?"

Scheids: "Als ik zeg dat het tussen die twee zwarte lijntjes is, dan moet je vervangen tussen de twee zwarte lijntjes."

Redactie: Ik hoop dat de thuisploeg dan ook kan zeggen "Als wij niet willen betalen voor een scheidsrechter die de reglementen niet volgt, dan fluit je gratis."

 

 

 

 

 

Reglementen onder de loep deel 11

De corner, de cornerbal en de cornerbalreeks

Art. 515.1
Een corner wordt toegekend in het voordeel van een aanvaller, wanneer de bal volledig de doellijn heeft overschreden en het laatst werd aangeraakt door een verdediger. Bij dubbeltrap wordt een corner toegekend.


Art. 515.2.
Elk protest t.o.v. de scheidsrechter van een lid vermeld op het scheidsrechtersblad kan daarenboven bestraft worden met een extra corner. Deze wordt toegevoegd aan het reeds verworven aantal corners van de tegenstrever. Wordt daarbij het aantal van vier bereikt of overschreden, dan wordt aan de tegenstrever eerst een cornerbal toegekend en het aantal corners wordt verminderd met vier.


De spelhervatting is afhankelijk van de situatie waarop het protest wordt bestraft.
- bal buiten de lijnen : aftrap, doeltrap of intrap voor ploeg in balbezit
- bal in het spel en protest van buiten de lijnen : scheidsrechtersbal
- bal in het spel en protest van een effectieve speler : vrijschop tegen de speler
- bal binnen de lijnen en het spel ligt stil : hernemen met de fase waarvoor het spel werd stilgelegd


Art. 515.3.
De corners worden opgeteld en op het scorebord aangeduid. De scheidsrechter geeft een corner aan met een T-teken naar de wedstrijdtafel. Na de vierde corner in zijn voordeel wordt aan een ploeg een cornerbal toegekend.


Art. 515.4.
De cornerbal wordt uitgevoerd door twee spelers van die ploeg.


Art. 515.5.
Alle andere spelers moeten zich tijdens de cornerbalfase verwijderen van de terreinhelft waarop de cornerbalfase uitgevoerd wordt en minimum 4m afstand houden van de twee spelers die de cornerbal gaan uitvoeren. Ze mogen zich ook niet opstellen achter de doellijn.


Art. 515.6.
De uitvoering van een cornerbal gebeurt als volgt:
a) de bal wordt naar keuze, links of rechts van het doel op het cornerbalpunt gelegd.
b) de eerste speler neemt plaats achter de bal.
c) de tweede speler neemt plaats buiten het strafschop gebied en achter de strafschoplijn.
d) de eerste speler zendt de bal in één beweging met de voet naar de tweede speler, die de toegezonden bal rechtstreeks naar het onverdedigde doel kopt.

Art. 515.7.
De bal mag de grond niet raken vooraleer de tweede speler heeft gekopt.

Art. 515.8.
De bal mag wel de grond raken nadat de tweede speler hem naar doel heeft gekopt.

Art. 515.9.
Van zodra de bal in het spel is (zie art. 509.6.) mag de speler die kopt het strafschopgebied tijdens de cornerbalfase niet betreden.


Art. 515.10.
De scheidsrechter geeft begin en einde van de cornerbalfase aan met een fluitsignaal.
Bij een reglementair verloop wordt een doelpunt toegekend indien de bal het doelvlak overschrijdt en de scheidsrechter oordeelt dat de koppende speler zichzelf voldoende onder controle heeft zodat hij het strafschopgebied niet zal betreden (zie art. 512.1).

 

Art. 515.11.
Wanneer tijdens de cornerbalfase een speler bij de fase betrokken gehinderd wordt, de richting van de bal beïnvloed wordt of het doel verschoven wordt door een tegenstrever:
- geldig doelpunt indien de bal het denkbeeldig doelvlak volledig heeft overschreden.
- hernemen van de cornerbal indien geen geldig doelpunt kan toegekend worden.
Wanneer tijdens de cornerbalfase de richting van de bal beïnvloed wordt of het doel verschoven wordt door een medespeler van de koppende speler, wordt de fase afgefloten en wordt geen doelpunt toegekend.


Art. 515.12.
Na een cornerbal wordt het spel hervat met een doeltrap (uitz. art. 515.2)


Art. 515.13.

Een cornerbal moet ook uitgevoerd worden na het verstrijken van de reglementaire periodeduur.

Art. 515.14.
Wanneer cornerballen een winnaar moeten aanduiden, worden die getrapt door vier verschillende spelers van elke ploeg, die twee vaste koppels vormen. Alle speelgerechtigde spelers ingeschreven op het scheidsrechtersblad komen hiervoor in aanmerking. Uitgesloten spelers kunnen hieraan niet deelnemen.


Art. 515.15.
Bij een cornerbalreeks bestaande uit acht cornerballen trapt iedere speler eens en kopt iedere speler eens.
Elke ploeg geeft om beurt een cornerbal. Van zodra een winnaar gekend is (een ploeg kan niet meer bijgehaald worden in aantal gevalideerde doelpunten) wordt de reeks afgefloten.


Art. 515.16.
De bezoekende ploeg mag kiezen welke ploeg begint. De scheidsrechter bepaalt het doel waarnaar de cornerballen zullen gekopt worden. De vier gevormde koppels bevinden zich rond het middelpunt en alle andere spelers in de wisselzone.


Art. 515.17.
Wanneer na de volledige eerste reeks geen winnaar gekend is, wordt een tweede volledige reeks van vier cornerballen gegeven. Deze keer begint de andere ploeg en zo verder om beurten. Bij elke reeks van vier cornerballen moeten niet steeds dezelfde spelers worden aangeduid. Wanneer na de tweede reeks nog geen winnaar gekend is, wordt een derde reeks genomen die echter zal afgefloten worden van zodra, na evenveel toegekende cornerballen aan beide ploegen, een ploeg een doelpunt meer heeft aangetekend dan de andere ploeg. Op die manier gaat men verder met nieuwe reeksen tot een winnaar is gekend.


Art. 515.18.
Vóór elke reeks worden de vier koppels die de cornerballen uitvoeren aan de scheidsrechter kenbaar gemaakt door de twee kapiteins die de nummers van de deelnemende spelers opgeven.


Art. 515.19.
Indien een ploeg geen vier verschillende spelers kan aanduiden wordt de andere ploeg automatisch overwinnaar. Indien een deelnemende speler uitgesloten wordt tijdens een cornerbalreeks vooraleer de winnaar bepaald is, is de tegenstrever automatisch overwinnaar. Een deelnemende speler die zich kwetst tijdens een cornerbalreeks mag vervangen worden.

 

[het reglement in PDF-formaat]

 

 

 

 

 

 

 

 

Las aventuras de Hannes

 

Episodio 9: Hannes en las nubes (Hannes op wolkjes)

 

Hannes op brommer
Hannes op weg naar Ximena.

Ondanks het vrouwelijke gezelschap helpt Hannes nog steeds in het kinderdorp. Ze hebben er een weekschema opgesteld, maar zich aan de afspraken houden ligt nog wat moeilijk. Zelfs Hannes vindt dat hij een maniakaal westers tijdsgebruik heeft, stel u voor ;-).

 

Hannes heeft intussen ook de Reggaeton (zwierig en ongecontroleerd gedans) onder de knie. Hij beloofde ons een voorstelling te geven als hij terugkomt.

 

Intussen heeft hij ook al waarschuwingen van de politie gekregen omdat ze Cuba Libre aan het drinken waren op de Plaza. Het puberale komt terug boven :-).

 

Voor de rest kunnen we enkel melden dat alles nog steeds alles goed gaat met Ximena. Hannes heeft een brommerken gekocht om zo makkelijker tot bij haar te geraken. Ze proberen mekaar zoveel mogelijk te zien... prille liefde kan toch zo mooi zijn hé!

 

continuará...

 

 

Lees zijn versie van de feiten op www.bloggen.be/de_bezieler. Foto's: http://be.msnusers.com/Boliviapics/

 

[top]

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een gratis e-zine waarmee we alle spelers, supporters en sympathisanten van minivoetbalclub MVC Linea Recta op de hoogte willen houden van het reilen en zeilen binnen de club. Alle opmerkingen of aanmerkingen, suggesties en ideeën over de artikels, reportages, de site en nieuwsbrief zijn zeker welkom. Stuur ze naar de redactie.

Voor degene die problemen ondervinden bij het bekijken van de nieuwsbrief, gelieve een client e-mail programma te gebruiken zoals Outlook, Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora, Thunderbird... De webbased e-mailprogramma's van Hotmail of Yahoo ondersteunen geen css waardoor het moeilijk wordt alle content te lezen. Nieuwsbrieven naar Hotmail of Yahoo-adressen zijn echter wel perfect te bekijken in één van bovengenaamde client programma's. Voor meer uitleg kunt u steeds mailen: stijnaudooren@hotmail.com.

Redactie:
    Stijn Audooren
Reviewers:
    Wesley De Vleeschouwer
    Klaartje De Landsheere
Redactieadres:
    stijnaudooren@hotmail.com


Copyright © by MVC Linea Recta. Alle rechten voorbehouden. Overname van berichten zonder toestemming van de redactie is verboden. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil blijven ontvangen kan u dat melden bij de redactie.