Dinsdag, 19 september 2006 om 22h17

MVC Linea Recta

Kezelfort te Oudenaarde

Tekening J.Cannaerts 3 mei 2003 - Simon Stevinstichting


Volgende wedstrijd

 

 

MVC Linea Recta - Union '60

  • vrijdag 22/09/2006 om 22h00
  • stedelijke sporthal Oudenaarde
  • afspraak in de sporthal

[top]

 Vorige speeldag

  • We konden genieten van een vrije week.

 

 

[top]

 

 Extra's

 

Voorstel om de wedstrijd tegen MVC Delirium te spelen op 10/10. Wat denken jullie? Indien ok, tracht ik te kijken of er een zaal vrij is. Laat iets weten a.u.b.

 

 

 

 

 

Vorige week een foto gelanceerd... hier een beetje didactiek in onze nieuwsbrief met de geschiedenis over een "verborgen" monument in de stad waar we onze thuiswedstrijden spelen: het Kezelfort.

 

Kezelfort te Oudenaarde

 

Het Kezelfort werd gebouwd onder het Hollands Bewind door Hollandse vestingbouwers in 1822-1824 als gedetacheerd werk van de vesting Oudenaarde. Het Koninkrijk der Nederlanden als bufferstaat tegen Frankrijk werd door middel van de 19 vestingen van de zogenaamde Wellingtonbarrière afgesloten. Onder meer de Schelde, één der toegangswegen van Frankrijk, werd beveiligd door vestingen.


Het fort is een vijfhoekig symmetrisch werk met twee faces, twee flanken en een keel. De wallen van de faces en de flanken waren ingericht voor geschut. Onder de wallen bevonden zich twee bomvrije kazernes en kruitmagazijnen. Het glacis (aardglooiing op het voorterrein) is uitgerust met een permanent tegenmijnsysteem, bestaande uit luistergalerijen, met op regelmatige afstanden amorces om van daaruit tijdens een belegering de rameaux te kunnen graven. Dit tegenmijnstelsel, uniek in Vlaanderen, is bewaard gebleven.

 

De volkse overtuiging is dat het Edelarefort, dat zich onder de Edelareberg vertakt, tot onder de Grote Markt zou doorlopen, met verdere zijwegen naar het Park Liedts; dit is echter niet het geval, en de vele onderaardse gangen onder zowel het stadspark als de Edelareberg, die als schuilplaatsen tijdens oorlogstijd fungeerden, worden heden ten dage als kweekplaatsen voor vleermuizen gebruikt.

 

[top]

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een gratis e-zine waarmee we alle spelers, supporters en sympathisanten van minivoetbalclub MVC Linea Recta op de hoogte willen houden van het reilen en zeilen binnen de club. Alle opmerkingen of aanmerkingen, suggesties en ideeën over de artikels, reportages, de site en nieuwsbrief zijn zeker welkom. Stuur ze naar de redactie.

Voor degene die problemen ondervinden bij het bekijken van de nieuwsbrief, gelieve een client e-mail programma te gebruiken zoals Outlook, Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora, Thunderbird... De webbased e-mailprogramma's van Hotmail of Yahoo ondersteunen geen css waardoor het moeilijk wordt alle content te lezen. Nieuwsbrieven naar Hotmail of Yahoo-adressen zijn echter wel perfect te bekijken in één van bovengenaamde client programma's. Voor meer uitleg kunt u steeds mailen: stijnaudooren@hotmail.com.

Redactie:
    Stijn Audooren
Reviewers:
    Wesley De Vleeschouwer
    Klaartje De Landsheere
Redactieadres:
    stijnaudooren@hotmail.com


Copyright © by MVC Linea Recta. Alle rechten voorbehouden. Overname van berichten zonder toestemming van de redactie is verboden. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil blijven ontvangen kan u dat melden bij de redactie.