Dinsdag, 05 september 2006 om 20h45

MVC Linea Recta

100ste nieuwsbrief!


Volgende wedstrijd

 

 

MVC Linea Recta - De Roepies

 • vrijdag 08/09/2006 om 22h00
 • stedelijke sporthal Oudenaarde
 • afspraak in de sporthal

[top]

 Vorige speeldag

 • Onze eerste competitiewedstrijd tegen 't Oud Clooster werd verplaatst naar 10 november. Het is jammer dat we op de eerste speeldag niet gewonnen hebben denken we dan, maar anderzijds hebben we nog steeds geen punten laten liggen ;-).

 

[top]

 

 Extra's

 

Nog geen kalendertjes in zakformaat. Niet dat we er nog niet aan gedacht hebben, maar de volledige kalender ligt nog niet definitief vast. Op de dag dat we onze wedstrijd in de tweede ronde van de Beker van België spelen heeft de VMF ook een competitiewedstrijd gepland. Het is nu aan ons om een zaal te versieren en een nieuwe datum te zoeken in samenspraak met de tegenstrever. Jammer dat de Bond dit aan ons overlaat vind ik. Geen competitiewedstrijd op speeldagen in de Beker van België lijkt me de minst moeilijke opdracht in het kluwen van kalenderopmaak, maar goed...

 

 

 

 

REGLEMENTSWIJZIGING!

 

Iedereen die met minivoetbal begaan is heeft er al van gehoord: REGLEMENTSWIJZIGING BIJ VERVANGINGEN.

In de krant schrijft men dat het spel moet stilliggen vooraleer je kan vervangen. Wij hadden nochtans een andere uitleg gekregen. Is de krant verkeerd of hebben wij het verkeerd voor? Moet het spel stilliggen?

 

krantenknipsel

 

Uit Het Nieuwsblad - Het Volk van donderdag 31 augustus 2006.

 

 

 

 

 

Wij kijken eens naar de officiële website van de VMF en zien het volgende:

 1. Geen aankondigingen op de homepage (bij de nieuwsberichten). 2. In de rubriek reglementen, onderdeel spelregels:

  Vervangingen

   

  Vervangingen kunnen slechts aangevraagd worden bij de scheidsrechter voor intrap of doeltrap en enkel door de ploeg die op dat moment balvoordeel heeft.
  Uitzonderingen hierop zijn:

  • Als de tegenstrever een vervanging uitvoert
  • Tijdens een rustperiode mogen beide ploegen vervangen.
  • De scheidsrechter kan toelaten dat een gekwetste speler onmiddellijk wordt vervangen als het spel stilligt.
  • Bij het aanduiden van de scheidsrechter van de laatste vervanging mogen beide ploegen nog een vervanging doorvoeren en daarna mag in principe niet meer vervangen worden. Tijdens die laatste vijf minuten kan de scheidsrechter een gekwetste speler laten vervangen. Ook een speler die een tweede gele kaart oploopt tijdens de laatste vijf minuten mag nog vervangen worden.
  • Bij het oplopen van een tweede gele kaart tijdens de wedstrijd wordt de desbetreffende speler uitgesloten maar mag nog vervangen worden.

   

   

   

  Er is dus niets nieuws? Of zoeken we best eens verder?

   

 3. We gaan niet verder zoeken op de website (accessibility en usability werden toch verwaarloosd) en we surfen onmiddellijk naar de pagina waar we documenten kunnen downloaden (we weten immers dat we daar ooit eens het reglement hebben gevonden). Hier vinden we de laatste versie van het reglement in PDF vorm.
  We halen er de paragraaf over de vervangingen even uit (punt 9 op pagina 92):

  Vervangingen

  Art. 517.1.

  Een effectieve speler mag vervangen worden door een wisselspeler, waardoor eerstgenoemde wisselspeler en laatstgenoemde effectieve speler wordt.

   

  Art. 517.2.

  Vervangingen kunnen doorlopend (uitgezonderd laatste vijf minuten) en dienen niet aangevraagd te worden.

   

  Art. 517.3.

  Telaatkomende spelers (hun identiteitsbewijs is vóór de aanvang van de wedstrijd niet aanwezig op de wedstrijdtafel) kunnen slechts geldig deelnemen indien ze reeds vóór de aanvang van de wedstrijd op het scheidsrechtersblad waren ingeschreven. Een telaatkomende speler mag het speelveld pas betreden om effectief aan het spel deel te nemen:
  a) indien zijn ploeg niet voltallig is of wordt ( 4 of 3 spelers ), mag betrokken speler na controle door de scheidsrechter onmiddellijk invallen als de bal buiten het speelveld is en reglementaire vervanging toegelaten is.
  b) indien zijn ploeg voltallig is ( 5 of 4 spelers ) mag betrokken speler slechts plaatsnemen in de wisselzone om deel te kunnen nemen aan het spel bij de eerstvolgende rustperiode en na controle door de scheidsrechter.
  Zie ook art. 88.5 van de sportreglementen.

   

  Art. 517.4.

  Tijdens iedere rustperiode mogen beide ploegen vervangen zonder aanvraag bij de scheidsrechter.

   

  Art. 517.5.

  De scheidsrechter kan toelaten dat een gekwetste speler onmiddellijk wordt vervangen. Dit kan echter enkel gebeuren wanneer het spel stil ligt.

   

  Art. 517.6.

  Een speler die tijdens het spel uit protest het speelveld verlaat, mag enkel vervangen worden als de bal buiten het speelveld is.

   

  Art. 517.7.

  Vervangingen gebeuren in normale omstandigheden ter hoogte van de eigen wisselzone buiten het terrein. De inkomende speler mag dus pas het speelveld betreden als de andere speler reeds van het speelveld is.

   

  Art. 517.8.

  Alleen na de laatste vervanging kunnen geen vervangingen meer aangevraagd worden, tenzij in uitzonderlijke gevallen. Het oordeel van de scheidsrechter is hierbij bepalend.
  De scheidsrechter duidt de laatste vervanging aan ( circa vijf minuten vóór het einde van de wedstrijd ) en op dat ogenblik mogen beide ploegen vervangen.
  De scheidsrechter kan toelaten dat na de laatste vervanging een gekwetste speler wordt vervangen. Ook een speler die een tweede gele kaart krijgt na de laatste vervanging mag nog vervangen worden. Daarvoor moet de wisselspeler zich in de wisselzone bevinden.

   

  Art. 517.9.

  Onreglementaire vervangingen worden bestraft met een onrechtstreekse vrijschop van op de middellijn aan de kant waar de vervangingen gebeuren.

Nadat we dit hebben gelezen, kan men vanuit de VMF wel stellen dat "de pers" het verkeerd begrepen en dus verkeerd gecommuniceerd hebben... ik kan nochtans hun interpretatie op basis van de reglementen niet tegenspreken. Is het trouwens niet te taak van de VMF om via de media te communiceren en er zo proactief voor te zorgen dat er geen blunders in de krant staan?

 

Op basis van deze reglementen is er steeds voer voor discussie wegens verschillende interpretatiemogelijkheden. Volgens mij ontbreekt er een stuk bij artikel 517.7, maar ik ben geen jurist en ik kan het ook verkeerd voor hebben uiteraard.

 

OPROEP aan iedereen die me duidelijk kan aantonen hoe de vork precies aan de steel zit: MAIL ME!!!

 

[top]

 

 

 

Deze nieuwsbrief is een gratis e-zine waarmee we alle spelers, supporters en sympathisanten van minivoetbalclub MVC Linea Recta op de hoogte willen houden van het reilen en zeilen binnen de club. Alle opmerkingen of aanmerkingen, suggesties en ideeën over de artikels, reportages, de site en nieuwsbrief zijn zeker welkom. Stuur ze naar de redactie.

Voor degene die problemen ondervinden bij het bekijken van de nieuwsbrief, gelieve een client e-mail programma te gebruiken zoals Outlook, Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora, Thunderbird... De webbased e-mailprogramma's van Hotmail of Yahoo ondersteunen geen css waardoor het moeilijk wordt alle content te lezen. Nieuwsbrieven naar Hotmail of Yahoo-adressen zijn echter wel perfect te bekijken in één van bovengenaamde client programma's. Voor meer uitleg kunt u steeds mailen: stijnaudooren@hotmail.com.

Redactie:
    Stijn Audooren
Reviewers:
    Wesley De Vleeschouwer
    Klaartje De Landsheere
Redactieadres:
    stijnaudooren@hotmail.com


Copyright © by MVC Linea Recta. Alle rechten voorbehouden. Overname van berichten zonder toestemming van de redactie is verboden. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil blijven ontvangen kan u dat melden bij de redactie.