Donderdag, 27 juli 2006 om 21h00

MVC Zwalm

Open brief

Waarom een open brief zal u zich misschien afvragen. Wel het schrijven van open brieven is duidelijk “in”, maar iedereen die me een beetje kent weet dat ik niet meedoe aan modeverschijnselen dus moet er een andere reden zijn.

Ik zou willen meedelen dat ik vanaf dit seizoen een stap terug zet bij MVC Zwalm. Ik beschouw mijn rol dit jaar in het bestuur enkel nog als vertegenwoordiger van MVC Linea Recta. Ik verlaat ook de jeugd en zie me dus niet meer als trainer of begeleider. Als ik kom kijken, dan kom ik uit sympathie voor de spelers en ouders. Ik schrap ook de website en de nieuwsbrief van mijn takenpakket. Ik geef de mensen van MVC Zwalm het recht om de bestaande codes verder te gebruiken voor de clubwebsite.

Ik heb er zeer lang over nagedacht en verschillende mensen zullen dit kunnen bevestigen. Ik wil met dit schrijven ook geen “modder” gooien, ik wil alleen verduidelijken waarom ik dergelijke beslissing neem. Ik zal de werking van de club niet in gedrang brengen en wens iedereen veel succes in het komende seizoen.

Ik kom niet aandraven met details, massa’s voorbeelden, anekdotes, etc. omdat dit me te ver zou leiden. Weet wel dat ik mijn beslissing doordacht heb genomen na een hele lange periode van bezinning. Ik probeer het eenvoudig en kort uit te leggen. Als er mensen zijn die meer argumentatie nodig hebben, dan ben ik steeds bereid deze te geven. Ik weet hoe het gaat… je bent een goeie als ze je nodig hebben, je bent de boeman achteraf. Hopelijk blijft iedereen fair, dat probeer ik ook te zijn.

Ik heb een aantal duidelijke signalen willen geven naar het bestuur toe. Ik kreeg telkens de indruk dat mijn “boodschap” maar half werd begrepen. Voor de helft dus, want als ik iets vroeg op korte termijn (een spoedvergadering plannen bijvoorbeeld) dan werd daarop wel ingegaan. Als er iets concreets werd gevraagd op langere termijn, dan werd volgens mij weinig constructiefs gebracht. Telkens waren er wel voldoende (goede) redenen te vinden om iets te omzeilen. Het is blijkbaar een maatschappelijk probleem, laat ons zeggen “veel blabla, maar weinig boemboem” om het ludiek te omschrijven.

Ik kan me steeds moeilijker vinden in de manier van werken binnen de club. Ik vind dat er nogal vaak teveel wordt beloofd wat niet wordt waar gemaakt, ik heb ook het gevoel dat men de dag van vandaag elkaar liever tegenwerkt dan dat men probeert samen te werken. Vooral op het vlak van communicatie loopt het al een hele tijd stroef. Geen nieuws van de nationaler, geen gegevens voor de website/nieuwsbrief, geen communicatie met betrekking tot de transfers, geen overleg tussen nationaler en provincialer, te weinig interesse voor de jeugdwerking, onduidelijkheden op verschillende andere vlakken, etc. En als er al communicatie was, dan was deze nogal vaak aan de late kant. Een bestuur dient zaken te bespreken, beslissingen te nemen, … en niet gewoon op de hoogte te worden gebracht van dingen die reeds zijn ondernomen. Als bestuurslid moet je uw verantwoordelijkheden durven nemen en dat kan ik niet als anderen voor mij beslissingen nemen waar ik niet van op de hoogte ben.

Meer en meer stel ik ook vast dat de zaken die je doet “normaal” zijn. Ik heb enorm veel respect voor de naïevelingen (want zo moet je zijn als je actief wil bezig zijn met een vereniging, anders hou je het zeker niet al te lang vol!) die zich ten volle inzetten, maar dit respect is niet altijd wederzijds. “Respect en waardering moet je nergens meer verwachten” is iets wat me enkele weken geleden is verteld en men heeft gelijk denk ik. Ik heb een aantal concrete voorbeelden in gedachten waarbij ik meen “respectloos” te zijn behandeld, maar dat is subjectief en daar sta je normaalgezien boven. De opeenstapeling van zo’n zaken kunnen in combinatie met andere ontgoochelingen natuurlijk voor de spreekwoordelijke druppel zorgen.

Wat heeft me zo lang doen twijfelen om deze stap te zetten? Wel… de jeugd (en de ouders die het goed menen). Ik heb het zeer goed voor met die gasten en ik besef dat zij er weinig tot niets kunnen aan doen. Maar soms moet je in het leven eens jezelf centraal durven zetten en ik vind dat ik het recht heb mezelf niet te verloochenen.

De spelers en de ouders waarmee ik heb kunnen werken wil ik zeker bedanken voor de mooie momenten die we samen hebben beleefd. Ik hoop dat men iets heeft geleerd van mij, ik heb dat alvast van hen. Jullie zullen me nog wel eens tegen het lijf lopen, ik blijf jullie alleszins (op sportief vlak althans) volgen!

Ik denk dat diegenen die me kennen en weten wat mijn engagement voor MVC Zwalm was, zullen kunnen bevestigen dat ik steeds mijn uiterste best heb gedaan voor iedereen en dat ik mezelf zeker geen gebrek aan enthousiasme of initiatief kan verwijten. Integendeel hoor ik. Ik krijg de raad om veel minder te verwachten van anderen, maar ik vind wel dat je iets goed moet doen of dat je er anders beter mee stopt. Is je takenpakket te groot, dan moeten de taken anders worden verdeeld, maar als je iets als taak aanneemt, dan moet je daar 200% voor gaan!

We zijn enkele jaren geleden gestart met een project. Verschillende teams op de rails zetten was een uitdaging. Het ledenaantal steeg gedurende de jaren, maar de werking ging er (volgens mij) op achteruit. Ik zag MVC Zwalm als één grote familie, maar blijkbaar sta ik alleen met deze gedachte, is het iets utopisch? Wie mij kent weet dat ik vooruit wil, dat ik wil leren uit fouten, nieuwe uitdagingen wil aangaan, maar ik heb het gevoel dat men ieder jaar aftast hoe men de zaken kan runnen door steeds minder inspanningen te leveren. Niets komt zomaar uit de lucht vallen. (Waarmee ik niet wil zeggen dat anderen zich niet inzetten! Ik vind wel dat je eerst de bestaande activiteiten moet funderen vooraleer er nieuwe zaken worden bekeken). Verder werken tegen mijn natuur lijkt me niet correct ten opzichte van mezelf.

Ik had me geëngageerd om de eerste training van de jeugd (op 6 augustus 2006) uit te werken, dus wil ik die ook met veel overgave geven. Mocht men vinden dat ik dit beter niet meer doe, dan leg ik me neer bij deze beslissing. Is iedereen eigenlijk al op de hoogte gebracht van de start van het komende seizoen?

Veel succes verder en aarzel niet me te contacteren als er vragen zijn…

Met sportieve groeten,

Stijn Audooren

 

Deze nieuwsbrief is een gratis e-zine waarmee we alle spelers, supporters en sympathisanten van minivoetbalclub MVC Zwalm op de hoogte willen houden van het reilen en zeilen binnen de club. Alle opmerkingen of aanmerkingen, suggesties en ideeën over de artikels, reportages, de site en nieuwsbrief zijn zeker welkom. Stuur ze naar de redactie.

Voor degene die problemen ondervinden bij het bekijken van de nieuwsbrief, gelieve een client e-mail programma te gebruiken zoals Outlook, Outlook Express, Netscape Messenger, Eudora... De webbased e-mailprogramma's van Hotmail of Yahoo ondersteunen geen css waardoor het moeilijk wordt alle content te lezen. Nieuwsbrieven naar Hotmail of Yahoo-adressen zijn echter wel perfect te bekijken in één van bovengenaamde client programma's. Voor meer uitleg kunt u steeds mailen naar stijn.audooren@mvc.tradecom.be.

Redactie:
    Stijn Audooren
Reviewer:
    Wesley De Vleeschouwer
Redactieadres:
    stijn.audooren@mvc.tradecom.be


Copyright © by MVC Zwalm. Alle rechten voorbehouden. Overname van berichten zonder toestemming van de redactie is verboden. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil blijven ontvangen kan u dat melden bij de redactie.