MVC Linea Recta

Extra

In de kalenderboekjes en op de website van de VMF staan de routebeschrijvingen naar de verschillende sporthallen. Wij hebben intussen ook besloten een database aan te leggen met deze routes. Op de pocketkalenders die we aan onze spelers en supporters meegeven staan immers codes naar deze sporthallen.

Zoals iedereen wellicht weet is het onmogelijk een club uit te bouwen zonder financiële middelen. In dat financiële luik zijn sponsors heel belangrijk. Hoe klein of groot de bijdrage ook moge wezen, wij vinden het logisch deze mensen in de bloemetjes te zetten en hen te bedanken voor de steun!

Op regematige basis sturen we nieuwsbrieven naar onze leden en sympathisanten. Indien men op de hoogte wil blijven van de gebeurtenissen binnen onze club kan men zich abonneren op de nieuwsbrief, men kan dit archief raadplegen wanneer men nog eens iets wil terugzien. (de nieuwsbrieven van het seizoen 2003-2004 staan niet in het archief).Pleisterwerken Kesteleyn

Dit is de officiële website van MVC Linea Recta. Copyright © 2004-2006 MVC Linea Recta.  

Valid XHTML 1.0!   Correct CSS!   Geldig RSS   Get Firefox!